dimecres, 22 d’octubre de 2008

Nova instrucció EHE-08


Per fi ja ha entrat en aplicació la nova EHE 2007, espera no, que ja quasi acabem el 2008..., vull dir la nova EHE 2008. Però que porta nou aquesta norma, bé, per començar s'ha engreixat una mica, ha passat de tenir 99 articles i 14 annexes a 103 articles i 24 annexes. Però tot i això no vol dir que sigui més pesada que l'anterior, l'articulat principal ha canviat poc, en canvi, s'han afegit un munt d'annexes per tenir en compte les "noves" tècniques amb formigó. Així, es regula l'ús de formigó reforçat amb fibres (d'aquest n'acabaré parlant molt més), el formigño reciclat, el formigó lleuger, el d'alta resisténcia i fins i tot el formigó no estructural.

Se suposa que aquesta regularització tan bestia del formigó estructural ha de permetra la generalització en l'ús de totes aquestes técniques, que d'una banda, ja s'han utilitzat arreu del món amb èxit. A veure si a partir d'ara els projectistes podem anar més enllà del HA-25/B/20/IIa.

També es digne de destacar la incorporació del Índes de Contribució de l'Estructura a la Sostenibilitat i el concepte de la vida útil de l'estructura. Aspectes que no es tenen en compte per res als projectes actuals.

I ja per últim crec que cal comentar com segueix aguantant l'annex de cálcul simplificat de seccions en estat límit d'esgotament davant de sol·licitacions normals (és a dir, l'antic annex 8). Només ens faltaria que s'incloguessin els àbacs d'interacció! M'agradaria saber quin és el motiu que encara existeixi aquest annex, quan amb un full de cálcul o el prontuari informátic pots obtenir un resultat millor i més versátil.

Ah!, per cert, estan fent un tour per tot Espanya de jornades de presentació de la nova norma. Ja sabeu si sou groupies podeu agafar el cotxe i seguir-les...

Próximes actualizacions

  • Algoritmes de disseny evolutius
  • Eines per la docència de l'enginyeria